ASP

Anterior lansării modulului de contestare online a rezultatelor examene lor auto, numărul contestațiilor depuse era mult mai mic. Foto: diez.md.

Contestațiile pot fi depuse în termen de trei zile lucrătoare, după susținerea probei (teorie sau practică).
1719

Cetățenii Republicii Moldova, stabiliți în statele respective, care au nevoie să-și reînnoiască buletinele de identitate, pașapoartele și actele de stare civilă  sunt așteptați la sediile Ambasadelor Republicii Moldova din or. Tel Aviv și Moscova. Foto: asp.md.

Informația detaliată privind lista de acte necesare pentru documentare, dar și programarea la serviciile...
256

Actele oficiale emise de către autorităţile altor state sunt recunoscute în Republica Moldova numai dacă sunt supralegalizate. Foto: expresul.md.

Documentele ce vizează fapte de stare civilă, produse în condiţiile legislaţiei statelor străine şi care se...
400

Administratorii trebuie să înregistreze o schimbare a formei juridice a organizației. Foto din arhiva SP

Până la data de 29 iulie 2024, Administratorii asociațiilor de proprietari din condominiu sunt obligați să...
450

Potrivit Agenției Servicii Publice, procesul de desfășurare a examenului, precum și numărul de itemi din chestionar nu va fi modificată. Foto: ipn.md.

Procedura de desfășurare a examenului, precum și numărul de itemi din chestionar nu va fi modificată
743

Măsura face parte din eforturile Guvernului Republicii Moldova de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a combate schimbările climatice.  Foto: Diez.md

Agenția Servicii Publice a anuțat introducerea numerelor de înmatriculare verzi pentru autoturismele cu sisteme...
580

La Bălți, este posibil să se trimită un anunț la „Monitorul Oficial” prin intermediul Centrului Multifuncțional al Agenției Servicii de Stat. Foto ilustrativă: monitorul.fisc.md

Cum și unde să anunțați în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” despre pierderea un documentul.
1012

Documentele de tip nou au fost concepute pentru a le moderniza în conformitate cu standardele europene.
Fotografie din arhiva SP

Parlamentul moldovean a aprobat în primă lectură un proiect de lege care prevede introducerea în circulație a...
495

O cerere de pașaport pe numele unui copil este depusă de un părinte sau de un tutore. Fotografie din arhiva SP

Cererea de eliberare a pașaportului pentru copil se depune de către părinte sau tutore.
589

Pe 31 mai expiră termenul de privatizare a locuințelor. Fotografie din arhiva ,,SP"

Cetățenii moldoveni au fost avertizați despre expirarea termenului de privatizare a locuințelor.
1086

Buletine noi pentru cetățenii RM/ Foto:SP

În Republica Moldova buletinele de identitate vor fi înlocuite cu cărți de identitate, ce va permite călătorii...
610
2

La înmatriculare, fiecare vehicul va fi verificat dacă nu se află în căutare. Sursă foto: asp.gov.md

Agenția Servicii Publice anunță că înmatricularea, transcrierea dreptului de proprietate și radierea...
692

Pagini

Subscribe to ASP