332
  • Săptămânal Panoramic

Sectorul public și privat își unesc eforturile pentru a spori securitatea cibernetică a infrastructurilor critice din Moldova

Reuniunile grupului de lucru vor fi organizate lunar pentru a discuta subiecte ce țin de lacunele în politicile publice, forța de muncă în domeniu și pentru a propune soluții viabile pentru îmbunătățirea situației în domeniul securității cibernetice. Foto: stisc.gov.md.

Se încarcă ...
Load next

Sticky title

Sectorul public și privat își unesc eforturile pentru a spori securitatea cibernetică a infrastructurilor critice din Moldova