a spori securitatea cibernetică

Reuniunile grupului de lucru vor fi organizate lunar pentru a discuta subiecte ce țin de lacunele în politicile publice, forța de muncă în domeniu și pentru a propune soluții viabile pentru îmbunătățirea situației în domeniul securității cibernetice. Foto: stisc.gov.md.

Unul din obiectivele entității noi create, este dezvoltarea legislației și a politicilor în domeniul...
347
Subscribe to a spori securitatea cibernetică