944
  • Locuri istorice a Moldovei

Muzeul din satul Țîra: 10+ foto

Satul Țîra a devenit cunoscut datorită bășcuțele din această localitate, niște bordeie din piatră cu o vechime de peste o sută de ani. Foto: Oleg Suhenco

Se încarcă ...
Load next