Universitatea din Petroșani - peste 75 de ani de activitate în educația superioara din România.

În anul 2021, Universitatea din Petroșani a fost evaluată instituțional de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior și a obținut calificativul

„GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”.

Excelența în educația superioară
Din anul 1948 și până astăzi, la
Universitatea din Petroșani
 • 60 000 de studenți
  Аu absolvit
 • 4000 de studenți

  Se pregătesc
 • 136
  Colectiv de cadre didactice
 • 30 de conducători
  Pregătirea doctorală este asigurată
Din anul 1948 și până astăzi, la Universitatea din Petroșani au absolvit peste 60.000 de ingineri, subingineri, economiști, sociologi, matematicieni sau institutori.

În Universitatea noastră se pregătesc peste 4000 de studenți, masteranzi și doctoranzi, cu sprijinul unui colectiv de 136 de cadre didactice. Pregătirea doctorală este asigurată de 30 de conducători științifici, personalități recunoscute în țară și pe plan mondial. Pregătirea solidă dobândită a absolvenților le-a oferit posibilitatea să se adapteze și să se integreze rapid la condițiile și metodele de lucru din alte țări cum ar fi SUA, Canada, Germania, Franța, Italia, Spania, Israel dar și de pe alte continente ca America de Sud, Africa sau Asia. Pretutindeni, absolvenții formați la Universitatea din Petroșani sunt cotați printre profesioniștii buni ai ramurilor în care activează.
Având drept fundament această puternică tradiție universitară și prestigiul de care se bucură în țară și în străinătate, universitatea noastră asigură astăzi condițiile necesare pentru ca studenții săi să dobândească o înaltă calificare în multe și variate domenii, pregătirea desfășurându-se la toate formele de învățământ. Formarea profesională a specialiștilor se realizează în cadrul a trei facultăți: Facultatea de Mine, Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică și Facultatea de Științe.
Adresă și site web:
Contact
Telefon centrală: +40 254 542 580
Secretar Șef: +40 254 549 010
e-mail: rector@upet.ro
Address
Petroșani, România, strada Universității, nr. 20

Detalii despre admitere
Pentru mai multe informații, te invităm să accesezi pagina