Colegiul Politehnic din mun. Bălți anunță admiterea abiturienților pentru anul de studii 2024-2025, la următoarele programe de formare profesională:
— Rețele de calculatoare; calificare: tehnician/tehniciană suport tehnic al rețelor;
— Metrologie și certificarea conformității; calificare: tehnician metrolog/tehniciană metrologă;
— Calculatoare - calificare: tehnician/tehniciană pentru suport tehnic al calculatoarelor;
Automatizarea și robotizarea proceselor de producție- calificare: tehnician/tehniciană în automatizarea proceselor de producție;
— Aparate radioelectronice de uz casnic- calificare: tehnician/tehniciană echipamente optice, electronice ;
— Electromecanica-calificare: tehnician/tehniciană electromecanică;
— Tehnologia construcțiilor de mașini- calificare: tehnician/tehniciană în construcții de mașini și utilaje.
Политехнический колледж мун. Бельцы объявляет о зачислении на конкурсной основе на очную форму обучения на 2024-2025 учебный год по следующим специальностям:
— Компьютерные сети, квалификация: техник по обслуживанию компьютерных сетей.
— Метрология и сертификация соответствия, квалификация: техник-метролог.
— Вычислительная техника, квалификация: техник по обслуживанию компьютеров.
— Автоматизация и роботизация производственных процессов, квалификация: техник в области автоматизации производственных процессов.
— Радиоэлектронные бытовые приборы, квалификация: техник по обслуживанию оптического и электронного оборудования.
— Электромеханика, квалификация: техник-электромеханик.
— Технология машиностроения, квалификация: техник в области машиностроения и оборудования.


1
Durata studiilor
• 4 ani pentru absolvenții de gimnaziu;
• 2 ani pentru absolvenții de liceu, școală medie, școală profesională.
Studiile se efectuează în limba română/rusă,
cu frecvența la zi, în bază de buget/taxă.
2
Срок обучения
• 4 года — для выпускников гимназий (после 9 классов);
• 2 года — для выпускников лицеев, выпускников профессионально-технических училищ (2-3 года обучения).

Язык обучения: румынский и русский.
Обучение по бюджету и контракту.

Depunerea cererilor — iulie 2024

Actele necesare:• Actul de studii în original cu anexa respectivă;

• Certificatul de naștere sau buletinul de identitate cu fișa de însoțire a candidatului (copia și originalul);

• 6 fotografii color 3×4;

• Adeverință de recrut pentru băieți (copia și originalul).

Подача заявлений: июль 2024 г.

Для участия в конкурсе необходимы следующие документы:• Свидетельство об образовании (оригинал);

6 фотографий 3х4 (цветные);

• Свидетельство о рождении или удостоверение личности кандидата (копия и оригинал)*;

• Приписное свидетельство для мальчиков (копия и оригинал)*.

* В случае изменений условий подачи заявления на нашем сайте будет размещена дополнительная информация.

 • Pentru înscriere la concurs în bază de facilitate

  (cota de 15%):

  • Acte ce confirmă statutul de copil orfan sau tutelă, care atestă statutul (original)*;

  • Acte ce confirmă deficiențe fizice sau senzoriale (original)*; 

  • Certificat despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale copiilor (pentru candidații din familiile cu 4 și mai mulți copii); 

  • Legitimația ce confirmă participarea la Cernobîl, Afganistan, Transnistria (original/copia)*. 

  *În caz de modificare a condițiilor de depunere a cererilor și actelor, vom veni cu informație adăugătoare pe pagina web a colegiului.

 • Для участия в конкурсе на льготных условиях
  (квота 15 %) необходимы следующие документы:
  • документ, подтверждающий статус детей-сирот или опекунство и выданный соответствующими органами в текущем году (оригинал);
  • документ, подтверждающий степень инвалидности, выданный соответствующими органами в текущем году (оригинал); 
  • документ, подтверждающий льготы участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, конфликта в Афганистане и Приднестровье (оригинал и копия). 
  • Справка о составе семьи для многодетных семей (4 и более), копии свидетельств о рождении детей.
Oportunități:
 • 1

  Susținerea Bacalaureatului;

 • 2

  Stagii de practică în țară și peste hotare;

 • 3

  Parteneriat cu agenți economici în domeniul, de angajare în câmpul muncii;

 • 4

  Săli de calculatoare dotate cu echipament modern.

 • 5

  Taxe de studii moderate, cu achitarea în rate;

 • 6

  Cămin;

 • 7

  Diverse activități extracurriculare (cercuri tehnice, club de robotică);

 • 8

  Secții sportive, sală și teren sportiv.

Adresa:
mun. Bălți
str. Ivan Franco11

Contacte:
Email: colegiulbalti@gmail.com
Telefon: (0231) 7-20-94

Vă deplasați (oprirea Fourchette)
troleibuzul № 2A, № 6.
autobuzul № 2A, № 25.

Mai multă informație despre colegiu și programe de formare profesională accesați pagina:
WEB / Facebook
Adresa
mun. Bălți
str. Ivan Franco11

Contacte
Email: colegiulbalti@gmail.com
Telefon: (0231) 7-20-94

Vă deplasați (oprirea Fourchette)
troleibuzul № 2A, № 6.
autobuzul № 2A, № 25.

Mai multă informație despre colegiu și
programe de formare profesională accesați pagina:
WEB / Facebook
Adresa
mun. Bălți
str. Ivan Franco11

Contacte
Email: colegiulbalti@gmail.com
Telefon: (0231) 7-20-94

Vă deplasați (oprirea Fourchette)
troleibuzul № 2A, № 6.
autobuzul № 2A, № 25.

Mai multă informație despre colegiu și programe de formare profesională accesați pagina:
WEB / Facebook
Adresa
mun. Bălți
str. Ivan Franco11

Contacte
Email: colegiulbalti@gmail.com
Telefon: (0231) 7-20-94

Vă deplasați (oprirea Fourchette)
troleibuzul № 2A, № 6.
autobuzul № 2A, № 25.

Mai multă informație despre colegiu și programe de formare profesională accesați pagina:
WEB / Facebook