UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIEŞTI

Programul de lucru, pentru ADMITERE, față în față cu candidaţii este:

MAI MULTE


Energie, Siguranța, Învățare, Cunoaștere!
FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI ȘI GAZELOR

Ingineria Petrolului şi Gazelor este singura facultate din România și din Europa de Est (în lume fiind 5 facultati de profil), care pregăteşte specialişti în domeniul exploatării zăcămintelor de petrol şi gaze şi printre puţinele din Europa şi chiar din lume. Studenţii şi masteranzii facultăţii de Ingineria Petrolului şi Gazelor beneficiază de serviciile unui corp profesoral de elită, de laboratoare de cercetare şi didactice moderne, softuri de ultimă oră etc.

Studenţii şi masteranzii cu rezultate bune şi foarte bune la învăţătură, pot beneficia de burse, atât de la bugetul de stat, cât şi din partea unor companii petroliere, cu care facultatea are relaţii de colaborare.

Spectrul competenţelor obţinute de studenţii şi masteranzii facultăţii este extrem de larg.

Aceasta le permite absolvenţilor să găsească uşor locuri de muncă, atât în ţară, cât şi în străinătate. Astfel, după absolvire se pot angaja ca ingineri de foraj, ingineri de fluide, ingineri de producţie, supervizori de foraj-extracţie, ingineri de zăcământ, ingineri în transport, distribuţie şi depozitarea fluidelor (ţiţei, gaze, apă), cercetători, proiectanţi, cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi/sau universitar etc.Pentru absolvenţii unui program de masterat există şansa continuării pregătirii ştiinţifice în cadrul unui program de doctorat în domeniul Mine, Petrol şi Gaze, tot în cadrul facultăţii. Diplomele de licenţă şi cele de master sunt recunoscute pretutindeni în lume, oferind şansa angajării absolvenţilor la prestigioase companii petroliere multinaţionale.

Programul de lucru, pentru ADMITERE, față în față cu candidaţii este:

  • de luni până vineri între orele 9.00 – 15.00 (cu pauză între orele 12.00-12.30), în perioada 20.06.2022-3.07.2022, la decanatele facultăților.
  • de luni până vineri între orele 9.00 – 15.00 (cu pauză între orele 12.00-12.30) și sâmbăta şi duminica și între orele 9.00 – 13.00, în perioada 4.07.2022-24.07.2022, la punctele de înscriere din cadrul universității.
  • on-line 24/24 pentru înscrierea pe platforma admiterii 20.06.2022-23.07.2022 și 0.00-15.00 în data de 24.07.2022.
FACULTĂȚILE DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII
Facultatea de inginerie petrolieră (IPG)
Facultatea de științe economice (SE)
Facultatea de inginerie mecanica și electrică
(IME)
Facultatea de litere și științe (LS)
Facultatea tehnologia petrolului și petrochimie (TPP)

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI GAZELOR (IPG)

Detalii pe site-ul Universității Petrol Gaze din Ploiești la secțiunea ADMITERE : https://www.upg-ploiesti.ro/node/1063

FACULTATERA DE INGINERIE MECANICA SI ELECTRICĂ (IME)

FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PETROLULUI SI PETROCHIMIE (TPP)

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE (SE)

Numărul total de locuri disponibile

pentru admiterea 2022 –

programe de licență

FACULTATEA DE LITERE SI STIINTE (LS)

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA
LA CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 
Pentru înscrierea la concursul de admitere la învăţământul universitar de licenţă, la una sau mai multe facultăţi din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploiești, la unul sau mai multe domenii programe de studii/specializări, candidaţii trebuie să încarce în platforma on-line pentru admitere următoarele acte (scanate în format .pdf sau .jpg):
Diploma de bacalaureat sau adeverinţa de promovare a examenului naţional de bacalaureat (pentru absolvenţii din promoţia anului curent) sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie simplă (faţă/verso)
Certificatul de căsătorie în copie simplă, pentru candidaţii care şi-au schimbat numele prin căsătorie
Buletinul/cartea de identitate în copie
O fotografie portret în format .jpg sau 3 (trei) fotografii 3x4 cm
Certificat de competență lingvistică, pentru candidații care se înscriu la programele cu predare în limba străină, eliberat de instituții abilitate a căror listă va fi afișată pe pagina web a Facultății de Litere și Științe, până la data de 31 mai 2020 sau de Departamentul de Filologie al Facultății de Litere și Științe din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești în urma unui test care se va susține în perioada admiterii, conform calendarului admiterii.
Adeverinţa medicală, în copie simplă, cu precizarea „clinic sănătos”, eliberată de medicul de familie sau de către medicul liceului absolvit, cu cel mult o lună înainte de data înscrierii. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de medicul de familie; în aceste adeverinţe se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora şi se va preciza dacă există avizul favorabil al medicilor de specialitate pentru opţiunea educaţională a candidatului. Candidaţii care nu declară afecţiunile cronice sau prezintă adeverinţe medicale neconforme cu starea lor de sănătate riscă să suporte toate consecinţele prevăzute de lege pentru astfel de fapte.
Certificatul de naştere în copie simplă
Dosarul de concurs al candidaţilor din Republica Moldova, absolvenţi ai unui liceu din România, care concurează pe locurile finanţate de la buget rezervate tinerilor din Republica Moldova, va cuprinde, pe lângă actele mai sus menţionate, diploma de bacalaureat/adeverinţa eliberată de liceu pentru promoţia 2022, scanată.

Dosarul de concurs al candidaţilor din Republica Moldova, absolvenţi ai unui liceu din Republica Moldova, precum şi dosarul candidaţilor etnici români de pretutindeni, care concurează pe locurile cu taxă, trebuie să cuprindă, pe lângă actele mai sus menţionate, diploma de bacalaureat/adeverinţa eliberată de liceu pentru promoţia 2021, în copie simplă, paşaportul în copie simplă şi, după caz, buletinul cu anexa aferentă (în care este specificat domiciliul candidatului) în copie simplă.

CONTACT INFO


(+40) 244.573 171

(+40) 244.575 847


rectorat@upg-ploiesti.ro

B-dul Bucureşti, nr. 39 , cod 100680, Ploieşti, România, PO BOX 52