Colegiul Politehnic din mun. Bălți anunță admiterea abiturienților pentru anul de strudii 2022-2023, la următoarele programe de formare profesională:
— Rețele de calculatoare; calificare: tehnician pentru rețele de calculatoare;
— Metrologie și certificarea conformității; calificare: tehnician metrolog;
— Calculatoare; calificare: tehnician pentru suport tehnic al calculatoarelor;
— Automatizarea proceselor tehnologice; calificare: tehnician în automatizare a proceselor de producție;
— Aparate radioelectronice de uz casnic; calificare: tehnician electronică;
— Electromecanica; calificare: electromecanic;
— Tehnologia construcțiilor de mașini; calificare: tehnician în construcții de mașini.
Политехнический колледж мун. Бельцы объявляет о зачислении на конкурсной основе на очную форму обучения на 2022-2023 учебный год по следующим специальностям:
— Компьютерные сети, квалификация: техник по обслуживанию компьютерных сетей.
— Метрология и сертификация соответствия, квалификация: техник-метролог.
— Вычислительная техника, квалификация: техник по обслуживанию вычислительной техники.
— Автоматизация технологических процессов, квалификация: техник по автоматизации производственных процессов.
— Радиоэлектронные бытовые приборы, квалификация: техник в электронике.
— Электромеханика, квалификация: техник-электромеханик.
— Технология машиностроения, квалификация: техник в машиностроении.


1
Durata studiilor
• 4 ani pentru absolvenții de gimnaziu;
• 2 ani pentru absolvenții de liceu, școală medie, școală profesională.
Studiile se efectuează în limba română/rusă,
cu frecvența la zi, în bază de buget/taxă.
2
Срок обучения
4 года — для выпускников гимназий (после 9 классов);
• 2 года — для выпускников лицеев, обладателей диплома бакалавра и выпускников профессионально-технических училищ (2-3 года обучения).

Язык обучения: румынский и русский.
Обучение по бюджету и контракту.

Depunerea cererilor — iulie 2022

Actele necesare:• Actul de studii în original cu anexa respectivă;

• Certificatul de naștere sau buletinul de identitate cu fișa de însoțire a candidatului (copia și originalul);

• 6 fotografii color 3×4;

• Adeverință de recrut pentru băieți (copia și originalul).

Подача заявлений: июль 2022 г.

Для участия в конкурсе необходимы следующие документы:• Свидетельство об образовании (оригинал)2;

6 фотографий 3х4 (цветные);

• Свидетельство о рождении или удостоверение личности кандидата (копия и оригинал)*;

• Приписное свидетельство для мальчиков (копия и оригинал)*.

* В случае изменений условий подачи заявления на нашем сайте будет размещена дополнительная информация.

Pentru înscriere la concurs în bază de facilitate

(cota de 15%):

• Acte ce confirmă statutul de copil orfan sau tutelă, care atestă statutul (original)*;

• Acte ce confirmă deficiențe fizice sau senzoriale (original)*; 

• Certificat despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale copiilor (pentru candidații din familiile cu 4 și mai mulți copii); 

• Legitimația ce confirmă participarea la Cernobîl, Afganistan, Transnistria (original/copia)*. 

*În caz de modificare a condițiilor de depunere a cererilor și actelor, vom veni cu informație adăugătoare pe pagina web a colegiului.

Для участия в конкурсе на льготных условиях
(квота 15 %) необходимы следующие документы:
• документ, подтверждающий статус детей-сирот или опекунство и выданный соответствующими органами в текущем году (оригинал);
• документ, подтверждающий степень инвалидности, выданный соответствующими органами в текущем году (оригинал); 
• документ, подтверждающий льготы участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, конфликта в Афганистане и Приднестровье (оригинал и копия). 
• Справка о составе семьи для многодетных семей (4 и более), копии свидетельств о рождении детей.
Oportunități:
1

Susținerea Bacalaureatului;

2

Stagii de practică în țară și peste hotare;

3

Catedră militară;

4

Parteneriat cu agenți economici în domeniul, de angajare în câmpul muncii;

5

Săli de calculatoare dotate cu echipament modern.

6

Taxe de studii moderate, cu achitarea în rate;

7

Cămin;

8

Diverse activități extracurriculare (cercuri tehnice, club de robotică);

9

Secții sportive, sală și teren sportiv.

Adresa
mun. Bălți
str. I. Franco11, sectorul Dacia

Contacte
Email: colegiulbalti@gmail.com
Телефон: (0231) 7-20-94

Mai multă informație despre colegiu și programe de formare profesională accesați pagina:
WEB
Facebook
Adresa
mun. Bălți
str. I. Franco11, sectorul Dacia

Contacte
Email: colegiulbalti@gmail.com
Телефон: (0231) 7-20-94

Mai multă informație despre colegiu și programe de formare profesională accesați pagina:
WEB
Facebook
Adresa
mun. Bălți
str. I. Franco11, sectorul Dacia

Contacte
Email: colegiulbalti@gmail.com
Телефон: (0231) 7-20-94

Mai multă informație despre colegiu și programe de formare profesională accesați pagina:
WEB
Facebook
Adresa
mun. Bălți
str. I. Franco11, sectorul Dacia

Contacte
Email: colegiulbalti@gmail.com
Телефон: (0231) 7-20-94

Mai multă informație despre colegiu și programe de formare profesională accesați pagina:
WEB
Facebook