Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni
Колледж Ветеринарной Медицины
и Аграрной Экономики, Брэтушень
Doriți să alegeți o profesie care să vă creeze un viitor sigur, să obțineți un permis de conducere și livret militar?

Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni vă oferă aceste posibilități prin înmatricularea la studii fără examene de admitere

la următoarele specialități:


Желаете выбрать профессию, которая обеспечит уверенное будущее,

где сможете получить водительское удостоверение и военный билет?

Колледж Ветеринарной Медицины и Аграрной Экономики, Брэтушень даёт вам эти возможности путём зачисления на обучение без вступительных экзаменов

по следующим специальностям:

MEDICINĂ VETERINARĂ
Felcer veterinar - va putea activa în clinicile și farmaciile veterinare private și de stat, la fabricile de mezeluri, de prelucrare a laptelui, grădini zoologice și circuri, la unitățile deținătoare de animale, serviciul de grăniceri și vamal.
ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
Ветеринарный фельдшер- имеет возможность работать в Государственных и частных ветеринарных предприятиях, на колбасных заводах, переработке молока, зоопарках и цирках, в животноводческих заведениях, пограничной и таможенной службе.
PLANIFICAREA ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Tehnician planificare - va putea iniția și gestiona afaceri proprii în cadrul Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, precum și conducerea unor subdiviziuni din cadrul organizațiilor.
ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ
Техник по планированию - сможет инициировать и управлять собственным бизнесом в рамках сектора малых и средних предприятий, а также руководить подразделениями в рамках 6 организаций.
MERCEOLOGIE
Tehnician merceolog - poate activa la întreprinderi comerciale, societăţi pe acţiuni, la camerele de comerţ şi industrie.
ТОВАРОВЕДЕНИЕ
Техник товаровед - может работать на коммерческих предприятиях, акционерных обществах, в торгово-промышленных учреждениях.
ACHIZIȚII PUBLICE
Agent achiziții - va putea activa în întreprinderile de certificare, achiziţionare, păstrare, prelucrare şi comercializare a produselor, burse de mărfuri, fonduri investiţionale, holdinguri şi centre de prestare a serviciilor.
ГОСУДАРСТВЕНЫЕ ЗАКУПКИ
Специалист по закупкам - сможет работать на предприятиях по сертификации, закупке, хранению, переработке и продаже товаров, товарных биржах, инвестиционных фондах, холдингах и центрах оказания услуг.
Studiile se fac în limba română și rusă cu posibilitatea de a susține bacalaureatul și de a primi bursă (570-1036 lei).

Обучение проводится на румынском и русском языках с возможностью поддержки бакалавриата и получения стипендии (570-1036 леев).

Pentru înscriere prezentați următoarele acte:
Заявления принимаются
с предоставлением следующих документов:

1
Actul de studii în original
Документ об образовании (оригинал)
2
Fotografii 3x4 - 8 buc
Фотографии – 8 штук (3х4)
3
Buletinul de identitate (xerox)
Копия паспорта
4
Livretul militar sau adeverință de premilitar (xerox)
 Военный билет или приписное свидетельство (копия)
5
Copia buletinului de identitate a ambilor părinți
Копии паспортов родителей
Pentru informații:

Tel. (0246) 75-5-94, 94-5-95

mob. 069335493

www.CMVEABrătușeni.md

Adresa: r-ul Edineț, s. Brătușeni