how to develop your own website

 

Mobirise

Învățătură care se obține prin șansă, trebuie căutată cu ardoare și frecventată cu sârguință.

Abigail Adams


Curriculum vitae

Anul fondării:

Noiembrie 1969

Etape din istoria şcolii:

• În anii 1969-1984 se numea Şcoala Profesională Tehnică Orăşenească nr. 32
• În anii 1984-1997 e denumită Şcoala Medie Profesională Tehnică nr.46
• În perioada anilor 1997-2003 e renumită Şcoala Profesională Polivalentă nr.1
• Din anul 2003 poartă numele Şcoala Profesională nr.1 mun. Bălţi 

Modalităţi de management:  

1. Director
2. Consiliul Administrativ
3. Consiliul Profesoral
4. Comisii metodice
5. Adunarea generală 

Date despre elevi:

• Contingentul — 386 elevi
17 de grupe. Din ele:
• Cu termen de studii de 3 ani — 9
• Cu termen de studii de 2 ani — 7  

Baza materială:    

• Bloc de studii
• 27 cabinete
• Atelier cu poligoane pentru tîmplari, sudori, zidari, tencuitori
• 2 cabinete de informatică cu 20 calculatoare
• Sala sportivă
• Stadion
• Cantina
• Cămin
• Sala de festivităţi
• Bibliotecă
• Dispanser medical 

Aria de colaborare:

• În comun cu Agenţia Forţelor de Muncă Bălţi au fost pregătiţi 1820 specialişti.
• Reciclarea cadrelor de profil şi consolidarea bazei materiale cu suportul agenţilor economici SA „KNAUF”, SA „Supraten”, SA Marshaecon, SA Moldagrotehnica, ÎM Regia Apă canal Bălţi. 

ADMITEREA-2020

Mobirise
Mobirise

Adresa

str. I. Franco,  
mun. Bălţi,  MD-3100


Контакты

Email: sp1balti@gmail.com
Телефон: (0231) 7-13-57,
                  (0231) 7-14-40,
                  (0672) 5-08-08.                     

Linkuri

WEB
FACEBOOK
OK

Обратная связь

Пожалуйста, присылайте нам свои идеи, сообщения об ошибках и предложения! Любая обратная связь будет оценена.

ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТОЙ СТРАНИЦЕЙ!

Если хотите попасть в этот СпецПроект,
 звоните: +373 (791) 74-037
                 +373 (675) 59-632
пишите: reclama@esp.md