easy web builder

 

COLEGIUL
DE MEDICINĂ BĂLȚI

ADMITEREA 2020

Mobirise

Motto: „Medicina este știința și conștiința încălzite de iubirea față de oameni”
Iuliu Hațieganu

Stimați ABSOLVENȚI,

de gimnaziu, liceu (inclusiv, pentru absolventii care NU au susținut examenul de BAC)

Vă invităm să îmbrățișați onorata profesie de ASISTENT MEDICAL, în cadrul programelor de formare profesională:

Specialitatea ÎNGRIJIREA BOLNAVILOR

Calificarea ASISTENT MEDICAL — durata studiilor 5 ani

Specialitatea ÎNGRIJIREA BOLNAVILOR

Calificarea ASISTENT MEDICAL — FILIERA FRANCOFONĂ — durata studiilor 5 ani

Specialitatea MEDICINĂ

Calificarea ASISTENT MEDICAL — durata studiilor 3 ani

Mobirise
Ora publică la Tehnici generale de Îngrijiri Medicale „Problemele de sănătate ale bolnavilor cu afecțiuni ale sistemului urinar.”

Бельцкий медицинский колледж
объявляет прием по основным образовательным программам:

Специальность ÎNGRIJIREA BOLNAVILOR

квалификация ASISTENT MEDICAL — срок обучения 5 лет

Специальность ÎNGRIJIREA BOLNAVILOR

Квалификация ASISTENT MEDICAL (обучение на французском языке) — срок обучения 5 лет

Специальность MEDICINA

квалификация ASISTENT MEDICAL — срок обучения 3 года

În instituție activează cadre didactice, profesioniste, competente, medici — practicieni, direct implicați în procesul de studiu.

В учреждении работают профессиональные и компетентные преподаватели, практикующие врачи, непосредственно вовлеченные в учебный процесс.

Mobirise
Seminarul municipal – „A fi profesor în era digitală”

Orele de practică și teorie se realizează în săli de studii renovate, cabinete de practică și laboratoare, Sala de Simulare, dotată cu toate materialele și echipamentul instructiv — practic necesar.

Практические и теоретические занятия проводятся в отремонтированных учебных залах, кабинетах и лабораториях, в Комнате для Моделирования, оснащенной всеми необходимыми материалами и учебным оборудованием. 

Ora demonstrativă „Electrocardiografia”

AVSOLVENT 2019 „Trăiește-ți Viața la Maximum!”

Perioada de depunere a dosarelor:

ПЕРИОД ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:

I etapă (I этап)

13 iulie — 31 iulie 2020
13 июля — 31 июля 2020 г.

II etapă (II этап) 

4 august — 14 august 2020
4 августа — 14 августа 2020 г.

Activitatea extracurriculară „CMB are TALENT”

Activitatea de voluntariat organizată de Mișcarea Națională „Hai Moldova” - „Ziua de curățenie Globală”

ACTE NECESARE

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Dosarul candidatului la admitere va cuprinde:
1. Buletinul de identitate (a unuia din părinți) 
2. Certificatul de naștere  
3. Actul de studii (în original cu anexa) 
4. 6 fotografii 3×4 
5. Adeverința eliberată de autoritatea tutelară (pentru absolvenții rămași fără ocrotirea parintească) 
6. Certificatul medical corespunzător (care precizează gradul de invaliditate al absolventului sau al unuia din părinți) 
7. Certificat (legitimație — original/copie) 
8. Certificat despre componența familiei (pentru familiile cu 4 sau mai mulți copii) 


1. Удостоверение личности (одного из родителей)
2. Свидетельство о рождении 
3. Документ об образовании (оригинал с приложением) 
4. 6 фотографий 3×4  
5. Свидетельство, выданное органом опеки (для абитуриентов, оставшихся без попечения родителей) 
6. Соответствующая медицинская справка (которая подтверждает степень ограничения возможностей абитуриента или его родителей) 
7. Справка о составе семьи (для семей с 4 и более детьми) 


Proiectul de educație medicală „Școala pacientului cu Hipertensiune Arterială”.

Realizarea obiectivelor mileniului prin Activitățile de voluntariat în Colegiul de Medicină Bălți

Adresa

or.Bălți,
str. Decebal, 101


Contacte

Email: blcolmed@yandex.ru
Телефон: (0231) 3 22 83
                  (0231) 3 20 06

ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТОЙ СТРАНИЦЕЙ!

Если хотите попасть в этот СпецПроект,
 звоните: +373 (791) 74-037
                 +373 (675) 59-632
пишите: reclama@esp.md