amp template

 

Înveți, muncești, câștigi

Școala Profesională nr. 5, mun. Bălți
vine cu oferta educațională pentru anul de studii 2020-2021:

MESERII CONEXE ÎNVĂȚĂMÂNT
PROFESIONAL TEHNIC SECUNDAR

Durata studiilor: 3 ani
Forma de învățământ: frecvența la zi 
Limba de instruire: română/rusă 
Finanțare: buget 
Admitere: în baza studiilor gimnaziale 

Mobirise

— Operator pentru suportul tehnic al calculatorului
— Operator introducere, validare și prelucrare date 

Mobirise

— Electrician-electronist auto
— Mecanic auto

Mobirise

— Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice.
— Lăcătuș-electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice

MESERII ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
TEHNIC SECUNDAR

Durata studiilor: 2 ani
Forma de învățământ: frecvența la zi 
Limba de instruire: română/rusă 
Finanțare: buget 
Admitere: în baza studiilor gimnaziale 

Mobirise

Mecanic auto

Mobirise

Strungar 

Mobirise

Electrogazosudor-montator 

MESERII ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL  
ÎN PARTENERIAT CU ICS DRA DRAEXLMAIER AUTOMOTIVE SRL 


Durata studiilor: 2 ani
Forma de învățământ: frecvența la zi  
30% instruire teoretică în instituție,  
70% instruire practică în întreprndere 
Limba de instruire: română 
Finanțare: buget 
Admitere: în baza studiilor gimnaziale 

Mobirise

Electromecanic la instalarea și întreținerea utilajului industrial 

Mobirise

Operator la maşini-unelte semiautomate și automate

Mobirise

Operator în depozitele mecanizate si automatizate

AVANTAJE ȘI OPORTUNITĂȚI

 • Bursă de studii 
 • Locuri de trai în cămin 
 • Alimentație (prânz gratuit)
 • Ajutor social
 • Școala Auto (buget)
 • ROBOCLUB și ARDUINO
 • Activități sportive
 • Activități culturale
 • Dezvoltare personală
 • Dezvoltare antreprenorială
 • Ghidare în carieră

ACTE NECESARE

 1. Actul de studii (original);
 2. Buletin de identitate/certificat de naștere (3 copii)
 3. 6 fotografii 3x4 color;
 4. Adeverența de recrut (pentru băieți);
 5. Certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidatii din familii cu patru și mai mulți copii).

Adresa

str. I. Franco 15
(MD 3100) mun. Bălți                      
Contacte

Email: spp5@mail.ru,
            sp5balti@gmail.com

Telefon                  
Director: +373 231 7-23-34
Director adjunct:
 +373 (231) 73199;
 +373 (231) 70341.

Link

WEB


Transport

troleibuzul 2;
autobuz 25; 
microbuz 8, 9
– Stația „Al. cel Bun”;

ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТОЙ СТРАНИЦЕЙ!

Если хотите попасть в этот СпецПроект,
 звоните: +373 (791) 74-037
                 +373 (675) 59-632
пишите: reclama@esp.md