build your own website

Colegiul Politehnic din mun. Bălți anunță admiterea abiturienților pentru anul de strudii 2020-2021, la următoarele programe de formare profesională:
— Rețele de calculatoare; calificare: tehnician pentru rețele de calculatoare; 
— Metrologie și certificarea conformității; calificare: tehnician metrolog; 
— Calculatoare; calificare: tehnician pentru suport tehnic al calculatoarelor; 
— Automatizarea proceselor tehnologice; calificare: tehnician în automatizare a proceselor de producție; 
— Aparate radioelectronice de uz casnic; calificare: tehnician electronică; 
— Electromecanica; calificare: electromecanic; 
— Tehnologia construcțiilor de mașini; calificare: tehnician în construcții de mașini. 


Политехнический колледж мун. Бельцы объявляет о зачислении на конкурсной основе на очную форму обучения на 2020-2021 учебный год по следующим специальностям:
— Компьютерные сети, квалификация: техник по обслуживанию компьютерных сетей.
— Метрология и сертификация соответствия, квалификация: техник-метролог. 
— Вычислительная техника, квалификация: техник по обслуживанию вычислительной техники. 
— Автоматизация технологических процессов, квалификация: техник по автоматизации производственных процессов. 
— Радиоэлектронные бытовые приборы, квалификация: техник в электронике. 
— Электромеханика, квалификация: техник-электромеханик. 
— Технология машиностроения, квалификация: техник в машиностроении.

Durata studiilor:
• 4 ani pentru absolvenții de gimnaziu;
• 2 ani pentru absolvenții de liceu, școală medie, școală profesională.
Studiile se efectuează în limba română/rusă,
cu frecvența la zi, în bază de buget/taxă. 

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
• 4 года — для выпускников гимназий (после 9 классов);
• 2 года — для выпускников лицеев, обладателей диплома бакалавра и выпускников профессионально-технических училищ (2-3 года обучения).

Язык обучения: румынский и русский.
Обучение по бюджету и контракту. 

Depunerea cererilor — iulie 2020
Actele necesare: 

• Actul de studii în original cu anexa respectivă;
• Certificatul de naștere sau buletinul de identitate cu fișa de însoțire a candidatului (copia și originalul); 
• 6 fotografii color 3×4; 
• Adeverință de recrut pentru băieți (copia și originalul). 


Подача заявлений: июль 2020 г.
Для участия в конкурсе необходимы следующие документы:

• Свидетельство об образовании (оригинал)2;
6 фотографий 3х4 (цветные); 
• Свидетельство о рождении или удостоверение личности кандидата (копия и оригинал)*; 
• Приписное свидетельство для мальчиков (копия и оригинал)*.

* В случае изменений условий подачи заявления на нашем сайте будет размещена дополнительная информация.

Pentru înscriere la concurs în bază de facilitate
(cota de 15%):
• Acte ce confirmă statutul de copil orfan sau tutelă, care atestă statutul (original)*;
• Acte ce confirmă deficiențe fizice sau senzoriale (original)*; 
• Certificat despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale copiilor (pentru candidații din familiile cu 4 și mai mulți copii); 
• Legitimația ce confirmă participarea la Cernobîl, Afganistan, Transnistria (original/copia)*. 

*În caz de modificare a condițiilor de depunere a cererilor și actelor, vom veni cu informație adăugătoare pe pagina web a colegiului.

Для участия в конкурсе на льготных условиях
(квота 15 %) необходимы следующие документы:
• документ, подтверждающий статус детей-сирот или опекунство и выданный соответствующими органами в текущем году (оригинал);
• документ, подтверждающий степень инвалидности, выданный соответствующими органами в текущем году (оригинал); 
• документ, подтверждающий льготы участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, конфликта в Афганистане и Приднестровье (оригинал и копия).  
• Справка о составе семьи для многодетных семей (4 и более), копии свидетельств о рождении детей.

Oportunități:

  • Susținerea Bacalaureatului;
  • Stagii de practică în țară și peste hotare;
  • Catedră militară;
  • Parteneriat cu agenți economici în domeniul, de angajare în câmpul muncii;
  • Săli de calculatoare dotate cu echipament modern.
  • Taxe de studii moderate, cu achitarea în rate;
  • Cămin;
  • Diverse activități extracurriculare (cercuri tehnice, club de robotică);
  • Secții sportive, sală și teren sportiv.

Adresa

mun. Bălți
str. I. Franco11, sectorul Dacia


Contacte

Email: colegiulbalti@gmail.com
Телефон: (0231) 7-20-94


Mai multă informație despre colegiu și programe de formare profesională accesați pagina: 

WEB
Facebook ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТОЙ СТРАНИЦЕЙ!

Если хотите попасть в этот СпецПроект,
 звоните: +373 (791) 74-037
                 +373 (675) 59-632
пишите: reclama@esp.md